Multidisciplinaran tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom.

Doc. dr sci.spec farm.  Davor J. Korčok

Generalni Direktor

Davor J. Korčok, doktor nauka, specijalista industrijske farmacije i specijalista prehrambene tehnologije, je vodeći ocenjivač međunarodnih standarda ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 i HACCP principa. Usavršavao se u oblastima menadžmenta i kvaliteta i ima status vodećeg ocenjivača iz oblasti QMS-a. Završio je niz edukacija vezanih za Dobru proizvođačku praksu u farmaceutskoj industriji lekova, i poseduje prestižni ECA sertifikat. Osim toga, istaknuti je Savetnik u uspostavljanju sistema poslovnih procesa i Edukator u sprovođenju specijalizovanih obuka internih i eksternih korisnika Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine i gostujući je predavač Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Takođe je poznat kao prvi autor i koautor mnogih stručnih i naučnih radova publikovanih u uglednim i prestižnim naučnim časopisima. Akreditovani je i poštovani predavač za mnoge edukacije farmaceuta i lekara i član je farmaceutskog društva Srbije i član Upravnog odbora Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet (JUSK). Januara 2019. godine izabran je za Predsednika Naučno Tehničkog Komiteta za farmaciju. Dobitnik Nacionalne nagrade za unapređenje kvaliteta i unapređenje nacionalnog pokreta za kvalitet u Republici Srbiji. Dobitnik najprestižnije nagrade Kapetan Miša Anastasijević. Na Farmaceutskom fakultetu u novom Sadu je u zvanju Docenta. Na poziciji Generalnog direktora kompanije Abela Pharm je od 01.04.2012. godine.

Email: davorkorcok@abelapharm.rs

Mr farm.spec. Olivera Čolić

Direktor proizvodnje

Magistar farmacije, specijalista farmaceutske tehnologije i specijalista industrijske farmacije. Poseduje 22 godine radnog iskustva u farmaceutskoj industriji i to u proizvodnji lekova i proizvodnji dijetetskih suplemenata. Učestvovala u implementiranju velikog broja standarda kvaliteta vezanih za farmaceutsku industriju kao i u razvoju novih proizvoda. Autor je i koautor stručnih radova iz oblasti farmacije. (expert papers) Na poziciji direktora proizvodnje u kompaniji Abela Pharm je od 2013. godine.

Email: oliveracolic@abelapharm.rs

Mr sci. tech. spec. Nada Tršić-Milanović

Direktor kvaliteta

Magistar tehnoloških nauka i specijalista prehrambene tehnologije, sa više od 20 godina radnog iskustva u oblasti probiotskih preparata. Punih 18 godina je radila na Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak. Tokom svoje dugogodišnje karijere stekla je veliko iskustvo u razvoju, proizvodnji i transferu tehnologije probiotskih preparata i drugih farmaceutskih proizvoda: lekova, dijetetskih suplemenata, predmeta opšte upotrebe i medicinskih sredstava. Kao vođa stručnog tima implementirala je standarde kvaliteta vezane za tehnološko-tehničke procese iz ove oblasti. Autor i koautor je mnogih stručnih i naučnih radova sa temama: stabilnost i efikasnost probiotskih preparata i kontrola kvaliteta u farmaceutskoj industriji. Na poziciji direktora kvaliteta u kompaniji Abela Pharm je od 2014. godine.

Email: nada@abelapharm.rs

Dr sci. farm. Marija Ilić

Direktor regulatornih poslova

Doktor farmaceutskih nauka i Naučni saradnik u oblasti farmaceutske tehnologije sa više od 18 godina radnog iskustva. Dobitnik je nagrade „Student generacije Farmaceutskog fakulteta“ u 2000. godini, kao i diplome „Prof. dr Ivan Berkeš“. Od 2001. do 2005. godine je bila zaposlena na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao saradnik i asistent u Institutu za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju. U Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije je radila od 2005. do 2010. godine, kao viši stručni saradnik na poslovima ekspertske procene dokumentacije o kvalitetu i bezbednosti lekova, kao i studija bioekvivalencije. Bila je član nacionalne Komisije za obnovu dozvola za lekove i Komisije za farmakopeju. Učestvovala je u radu Komisija za stavljanje humanih i biljnih i tradicionalnih lekova u promet. Od 2010. do 2018. godine radila je u kompaniji PharmaSwiss, Beograd u zvanju menadžera za registraciju proizvoda. Marija Ilić je autor ili koautor 6 naučnih radova i 25 publikacija (saopštenja). Na poziciji menadžera regulatornih poslova u kompaniji Abela Pharm je od septembra 2018. godine.

Email: marijailic@abelapharm.rs