Istaknuti Evropski Gastroenterolozi u Beogradu

Evropska Asocijacija za Gastroenterologiju, Endoskopiju i Nutriciju (EAGEN) predstavila je neke od najznačajnijih aktuelnih smernica i novih preporuka za terapiju najčešćih bolesti digestivnog trakta.

Probiotic Excellence center AbelaPharm partner u okupljanju više od 150 lekara specijalista iz regiona i Evrope.

EAGEN obeležava 53 godine postojanja i kontinuirane aktivnosti u širenju edukacije mladih gastroenterologa širom Evrope i sveta. Simpozijum u Beogradu, pod imenom “Vodiči dobre kliničke prakse u realnom životu”, akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao međunarodni simpozijum prve kategorije.

Beograd centar gastroenterologije

Probiotic Excellence Center je osnovan kao naučno istraživačka baza upravo sa ciljem da u saradnji sa najprestižnijim svetskim naučnicima doprinosi širenju i razmeni savremenih naučnih saznanja iz oblasti mikrobiote. Izuzetno nam je zadovoljstvo što smo u prilici da danas u Beogradu ugostimo vrhunske Evropske stručnjake, eksperte u oblasti gastroenterologije, endoskopije i ishrane, među kojima je čak 5 EAGEN predsednika, izjavio je naučni direktor kompanije AbelaPharm, dr sci. Krešimir Gjuračić.

Naučni direktor Probiotic Excellence Center AbelaPharm, dr sci. Krešimir Gjuračić

Medicina napreduje samo ako je zasnovana na dokazima

Kada govorimo o bolestima digestivnog sistema, koje su složene i često zahtevaju multidisciplinarni pristup, samo terapijske preporuke sa najvišim nivoom dokaza, koje su između ostalog deo najaktuelnijih evropskih smernica, mogu biti relevantne, izjavio je na otvaranju ovog stručnog skupa prof. dr Tomica Milosavljević, istaknuti gastroenterohepatolog, koji je takođe bio jedan od predsednika EAGENA ( 2015-16).

prof. dr Tomica Milosavljević, istaknuti gastroenterohepatolog

60% ljudi ima Helikobakter pilori infekciju koja treba da se izleči

Prof. dr Peter Malfertheiner, specijalista gastroenterologije, profesor na  Univerzitetu u Magdeburgu I u Minhenu – Nemačka, urednik prestižnog, međunarodnog naučnog časopisa Digestive Diseases je podelio svoja ekspertska znanja iz oblasti Helikobakter pilori  infekcije i istakao da oko 2/3 svetske populacije ima ovu bakteriju. Infekcija heliko bakterijom je zvanično prepoznata kao infektivna bolest, što znači da svi zaraženi pacijenti treba da se leče. Maastricht VI/Firenze je stručni evropski konsenzus koji je od 2022. Praktično poutokaz za dijagnostiku I lečenje ove infekcije u Evropi. Terapija je izazovna zbog stalno rastuće otpornosti bakterije na antibiotike, a razmatra se i uloga koju ova bakterija i antibiotici imaju na crevnu mikrobiotu. Istraživanja procenjuje efikasnost probiotika u smanjenju neželjenih efekata, a rezultati ukazuju na preporuku pojedinih probiotskih kultura za koje postoje naučni dokazi.

Helikobakter infekcija jedan od najvećih faktora rizika za rak želuca

Rak želuca je treći najčešći uzrok smrti od raka u svetu. Evropa godišnje beleži 136.00 novih dijagnoza raka želuca i više od 97.000 smrtnih slučajeva koji mu se mogu pripisati. Zbog prirode simptoma, rak želuca se često otkriva u kasnijoj fazi, što dovodi do niže stope preživljavanja u odnosu na druge karcinome. Istraživanja su pokazala da je Helicobacter pylori infekcija najvažniji je pojedinačni faktor rizika za maligne promene sluznice želuca.Najnovije preporuke kažu da fokus treba staviti na prevenciju i ranu dijagnozu, kako bi se na vreme započelo sa lečenjem, izjavila je prof. dr Tamara Matysiak Budnik, iz instituta za digestivne bolesti iz Nanta, Francuska.

prof. dr Tamara Matysiak Budnik, iz instituta za digestivne bolesti iz Nanta, Francuska

Osobe sa nervoznim crevima imaju drugačiju mikrobiotu

Predsednik Evropske Asocijacije za gastroenterologiju, endoskopiju i nutriciju, profesor dr Dan Lucian Dumitrascu govorio je o hroničnoj dijareji i sindromu nervoznog stomaka. Profesor kaže da pacijenti koji imaju sindrom nervoznog stomaka imaju drugačiju crevnu mikrobiotu od zdravih pojedinaca, što ostaje osnova za manipulaciju crevnim mikroorganizmima radi poboljšanja tegoba. Intervencije u ishrani, vlakna i probiotici su prihvaćene opcije za lečenje.

Predsednik Evropske Asocijacije za gastroenterologiju, endoskopiju i nutriciju, profesor dr Dan Lucian Dumitrascu

Ravnoteža dobrih i loših bakterija je važna i kod drugih bolesti

Profesor gastroenterologije iz Rima, dr Loris Lopetuso, kaže da je kada govorimo o zapaljenskim bolestima creva, uloga ‘’zaboravljenog organa’’ – mikrobiote creva postala sve važnija poslednjih decenija. Čini se da je ravnoteža između dobrih i loših bakterija kod obolelih od zapaljenskih bolesti creva narušena, pa studije zbog toga procenjuju ulogu probiotika u regulaciji crevne mikrobiote.

Profesor gastroenterologije dr Loris Lopetuso

Prevencija i skrining ključni

Na skupu je govorio i uvaženi profesor i direktor odeljenja za gastroenterologiju u Medicinskom centru za poslediplomske edukacije na Institutu za onkologiju u Varšavi, prof. dr Jaroslaw Regula. Profesor je ukazao da dijagnostička procedura endoskopski skrining karcinoma debelog creva pomaže dugoročno, jer se zahvaljujući njoj promene pronalaze u ranoj fazi i usled toga dolazi do smanjenja pojave karcinoma i smanjenja smrtnosti.

Direktor odeljenja za gastroenterologiju u Medicinskom centru za poslediplomske edukacije na Institutu za onkologiju u Varšavi, prof. dr Jaroslaw Regula

Na skupu su govorili i profesori Tim Vanuytsel iz Belgije, Laszlo Herszeny iz Mađarske, ali i naši uvaženi stručnjaci  poput prof. dr Aleksandre Sokić-Milutinović  iz Kliničkog centra Srbije.

Skup su podržali Udruženje gastroenterologa Srbije, Udruženje za gastroenterološku endoskopiju Srbije,  Srpsko udruženje za inflame atorne bolesti creva (SIBDA), Gastroenterološka sekcija Srpskog lekarskog društva,  Euromedik-Beograd.

Beograd je još jednom bio centar gastroenterologije, ali je mnogo značajnije to što će ovakvi naučni sastanci i razmena iskustava sa najeminentnijim stručnjacima iz Evrope pomoći našim pacijentima da imaju najbolje i najsavremenije lečenje u svojoj zemlji.

Otvoren Probiotic Excellence Center

OTVOREN PROBIOTIC EXCELLENCE CENTER 

Jedinstvena naučno istraživačka-baza u ovom delu Evrope

Osnivanje Probiotic Excellence Centra, jedinstvene naučno-istraživačke baze u ovom delu Evrope, i saradnja sa najprestižnijim svetskim naučnicima iz oblasti mikrobiote, svrstava nas na mapu zemalja prepoznatljivih po naučnim dostignućima u oblasti probiotika.

O osnivanju Probiotic Excellence Centra, istraživanju, edukaciji i budućim projektima u oblasti mikrobiote razgovaramo sa generalnim direktorom kompanije AbelaPharm, doktorom nauka, specijalistom industrijske farmacije i prehrambene tehnologije, Davorom J. Korčokom.

Osnivač Probiotic Excellence Centra je kompanija AbelaPharm. Recite nam odakle je potekla ideja da se jedan ovakav centar osnuje, da li su neki od projekata već započeti i kakvi su vam budući planovi? Još od kada smo 2006. godine proizveli naš prvi probiotski preparat Bulardi®, značajan deo portfolija kompanije AbelaPharm čine upravo probiotici. Prethodnih godina smo uspeli da razvijemo, primenimo i zaštitimo našu inovativnu a-TECH tehnologiju čime smo dodatno unapredili kvalitet i stabilnost naših probiotika. Napomenuću i da je prvi domaći probiotski proizvod koji je dobio status leka proizveden upravo u kompaniji AbelaPharm. Zbog toga smo i osnovali Probiotic Excellence Center. U pitanju je jedinstveni naučno-istraživački centar za probiotike koji se nalazi u blizini Beograda, na raskrsnici puteva između srednje i jugoistočne Evrope. Prostire se na 1600 m2 i obuhvata najsavremeniju farmaceutsku opremu za istraživanje, razvoj i proizvodnju probiotika. U centru se već sprovode naučna istraživanja vezana za stabilnost i efikasnost probiotskih kultura, u kojima učestvuju najeminentniji svetski stručnjaci. Centar je i izdavač brojnih publikacija i vodiča iz oblasti probiotika, a aktivno učestvuje u edukaciji stručne javnosti u oblasti mikrobiote. Od prošle godine je i naučno-nastavna baza za studente farmaceutskih i tehnoloških fakulteta. Zbog svega navedenog uveren sam da će u godinama koje su pred nama ovaj centar u velikoj meri doprineti širenju i razmeni naučnih znanja u oblasti probiotika, kako u regionu tako i mnogo šire.

Koliko je zahtevno raditi istraživanja u ovoj oblasti? Ova oblast je izuzetno kompleksna. Budući da su probiotici živi mikroorganizmi, posebno su osetljivi na uslove spoljašnje sredine – temperaturu, vlagu i svetlost, a većina je anaerobna što znači da im smeta kiseonik iz vazduha.  Zbog toga ova istraživanja zahtevaju specifično znanje, ali i posedovanje dobro dizajnirane savremene opreme, kao što su anaerobni inkubatori, termostati, rashladne komore i dr.

Istraživanja vezana za stabilnost probiotika su izuzetno zahtevna i neretko traju godinama, jer se mora voditi računa o svakom pojedinačnom segmentu. Tokom razvijanja probiotskih formulacija u Probiotic Excellence Centru pratimo nekoliko faktora – aktivnost vode, veličinu čestica, gustinu i rastvorljivost. Da smo na pravi način unapredili stabilnost naših probiotika potvrđuje je i nagrada koju smo dobili 2019. godine u Londonu, na svetskom kongresu Kataliza, hemijsko-inženjerstvo i tehnologija, na kojem su prezentovani rezultati naših istraživanja vezanih za stabilnost probiotika.

Proizvodi kompanije AbelaPharm su dostupni za više od 400 miliona ljudi u apotekama širom Evrope, Azije, Amerike i Afrike. Koliko je bilo teško ući na ova tržišta i da li postoje neke značajne razlike?

Razlika postoji, a kada su u pitanju probiotici ona se najpre ogleda u tome što klimatske razlike diktiraju kako će se proizvesti i upakovati proizvod koji se plasira na neko od ovih tržišta. Zatim, važno je napomenuti da regulatorni zahtevi ovih zemalja nisu u potpunosti isti, već svako od ovih tržišta ima neke svoje specifičnosti. Da bi smo plasirali probiotske proizvode moramo apsolutno da ispoštujemo sve regulatorne zahteve sveke od 19 zemalja u koje izvozimo, a da smo iste ispunili potvrđuju inspekcije ovih zemalja koje nam dolaze u kontrolu i proveravaju svaki deo procesa od ulaska sirovine do dobijanja gotovog proizvoda.

Naravno, mnoga nova tržišta će nam se tek otvoriti obzirom da smo od prošle godine i vlasnici Evropskog GMP sertifikata za proizvodnju lekova. Ono što želim da naglasim je da se ovaj sertifikat odnosi na kompletan proces proizvodnje, od ulaska sirovina u skladište, do upotrebe istih u procesu proizvodnje finalnog proizvoda – leka. Ovaj sertifikat je potvrda da kompanija AbelaPharm proizvodi i na tržište plasira kvalitetan, bezbedan i efikasan proizvod koji može da se izveze u bilo koju zemlju Evropske unije, jer ispunjavamo apsolutno sve kriterijume za proizvodnju lekova koje je jasno definisala Evropska agencija za lekove.

AbelaPharm je i naučno-nastavna baza za studente. Koliko vam je to važno? Da, kao što sam spomenuo kompanija AbelaPharm je zajedno sa Probiotic Excellence Centrom naučno-nastavna baza i to nas u kompaniji sve čini srećnim. Uvaženi profesori, docenti i asistenti koji rade na fakultetima su nakon posete Protiotic Excellence Centru predložili da budemo naučno-nastavna baza za studente što smo rado prihvatili. Budući da sam i sam Docent na Farmaceutskom fakultetu vrlo dobro znam koliko je značajno studentima svih nivoa studija da steknu znanje i veštine u farmaceutskoj proizvodnji koja ispunjava zahteve Evropske agencije za lekove. Ono na šta sam posebno ponosan je i to da su u okviru Probiotic Excellence Centra iznedreni doktorski, specijalistički i diplomski radovi, te da smo ovim mladim ljudima pružili priliku da svoje radove prezentuju na međunarodnim studentskim kongresima.

Pored toga što smo opremljeni savremenom opremom, kako za proizvodnju, tako i za istraživanje, razvoj i kontrolu kvaliteta probiotika, ne bismo uspeli da postanemo naučno-nastavna baza da nemamo stručan kadar. Izuzetno sam ponosan na svoje kolege, koji kontinuirano rade na unapređenju svojih znanja i veština, a među kojima su i specijalisti farmaceutske tehnologije, specijalisti industrijske farmacije, specijalisti mikrobiologije, magistri i doktori nauka.

Krajem godine ste ponovo izabrani na poziciju predsednika Naučno-tehničkog komiteta za farmaciju. Šta za vas znači ova pozicija? Moram da naglasim da mi je velika čast što su me kolege ponovo izabrale na ovu, za mene veoma važnu poziciju, koju ću obavljati naredne četiri godine. Srećan sam što imam priliku da nakon pandemije, kada nam je rad svima bio otežan, ponovo radim na realizaciji planova koji su značajni za farmaceutsku praksu. Za vreme prethodnog mandata sam potpisao nekoliko međunarodnih sporazuma sa farmaceutskim udruženjima u regionu i to je dobra osnova za sprovođenje regionalne saradnje koja će se bazirati na unapređenju farmaceutske struke i unapređenju sistema kvaliteta farmaceutske delatnosti.

Zašto se javlja crevna kandidijaza?

Danas se kandida optužuje da je uzročnik različitih tegoba, naročito onih vezanih za probavu. Zbog toga se osobe sa različitim tegobama odlučuju da odnesu stolicu na analizu, ali ako stigne pozitivan nalaz suočavaju se sa problemom lečenja: kako, čime i koliko dugo? Jer ako odgovor na ova pitanja potraže na društvenim mrežama ili od poznanika i rođaka, nailaze na veoma široku paletu odgovora, od sprovođenja rigoroznih  dijeta (koje potpuno isključuju šećere, testa, voća i slično), preko različitih čajeva i pomoćnih lekovitih sredstava (čaj od nevena i hajdučke trave, ulje od divljeg origana i slično), pa sve do lekova namenjenih lečenju gljivičnih infekcija, koji se nazivaju antimikotici i mogu imati brojne neželjene efekte.

Šta je kandida?

Kandida je mikrorganizam iz porodice gljivica (kvasnica). Smatra se, ukoliko je u malom broju, normalnim stanovnikom sluzokože usta, ždrela, gastrointestinalnog trakta i vagine. Na ovim površinama ona živi u ravnoteži  sa ostalim mikroorganizmima, pre svega različitim bakterijskim vrstama. Međutim ukoliko nešto poremeti ravnotežu u ovom sistemu, na primer ako se usled korišćenja antibiotika smanji broj dobrih bakterija u crevima, formiraju se uslovi za prekomerno razmnožavanje gljivica i tada se kandida može naći u povećanom broju. Samo u određenim uslovima, prekomeran rast kandide izaziva bolest i dovodi do infekcije.

Šta je kandidijaza?

Kandidijaza je bolest izazvana prekomernim rastom gljivica iz roda Candida. Ova gljivična infekcija pripada takozvanim oportunističkim infekcijama, odnosno infekcijama koje su izazvane mikro-organizmima koji obično ne izazivaju bolest. Neće svaki prekomerni rast kandide dovesti do infekcije, odnosno patološke reakcije organizma. Ukoliko osoba ima zdrav imunitet, neće nastati infekcija. Ali ukoliko osoba ima oslabljen imunitet, najčešće zbog postojanja drugih bolesti (maligne bolesti, neuhranjenost, prevremeno rođenje i slično), velika je mogućnost nastanka kandidijaze.

Zbog toga nalaz kandide u povećanom broju u stolici, zahteva različiti  pristup. Ukoliko je imunitet domaćina očuvan, treba je posmatrati kao disbiozu, odnosno signal da je došlo do poremećaja u ravnoteži ekosistema creva. Ali ukoliko je imunitet domaćina narušen, tretirati je kao gljivičnu infekciju, što najčešće zahteva primenu antimikotika.

Kako nastaje prekomeran rast kandide u crevima?

Da bi nastala ova disbioza moraju da se stvore određeni preduslovi.
Sa jedne strane to je upotreba određene terapije. Najčešće je to česta ili dugotrajna upotreba antibiotika, koja neselektivno uništava i dobre bakterije, čime podstiče rast gljivica, naročito kandide. Osim antibiotika i upotreba nekih drugih lekova kao što su lekovi koji smanjuju lučenje ili neutrališu želudačnu kiselinu, a koriste se za lečenje dispeptičkih tegoba (gastritisa, čira, gastroezofagealnog refluksa), narušavaju balans crevne mikrobiote i omogućavaju prekomeran rast kandide. Na sličan način i upotreba nekih drugih lekova, kao što su kortikosteroidi (čak i kada se uzimaju u vidu pumpica ili inhalacija) i druga hormonska terapija (kontraceptivne pilule), zatim u slučaju primene imunosupresivne terapije (korišćenje citostatika, terapija zračenjem), može dovesti do kandidijaze.

Određena stanja i bolesti umnogome doprinose nastanku kandidijaze, posebno kada se naruši prirodna odbrana na sluzokoži, što omogućava prodor kandide u krvotok. To su pre svega stanja smanjenog imunološkog odgovora, kao što je kod hroničnog stresa, malignih bolesti, SIDA, pothranjenosti, teških operacija i transplantacija, dugotrajnih hospitalizacija, šećerne bolesti, trudnoće i kod prevremeno rođene dece.

Određene životne navike pogoduju razvoju kandidijaze. To su pre svega postojanje stranog tela u usnoj duplji (proteze, cucle varalice i na bočicama za bebe, veštačke bradavice), kao i navika grickanja noktiju, vrha olovke i slično, ali i višekratno korišćenje plastičnih posuda koje su namenjene za jednokratnu upotrebu (slamčice, čaše, flašice, escajg). Kandida voli vlažnu i toplu okolinu, te površine koje se ne mogu dovoljno dobro ili dovoljno često oprati, najčešće bivaju mesta njenog prekomernog rasta.

Ishrana veoma utiče na razvoj crevne disbioze. Poznato je da ukoliko u ishrani dominiraju kisele namirnice i pića bogata ugljenim hidratima (slatkiši, testa, sokovi, alkohol), to će pogodovati prekomernom rastu kandide.

Postojanje zatvora (neredovne i/ili tvrde stolice) pogoduje razvoju crevne kandidijaze, jer se zadržavanjem stolice formira pogodan milje za razvoj ove gljivice.

Kako se tretira ova disbioza?

Najbolje je tretirati uzrok disbioze. Zbog toga se obavezno preporučuje uz upotrebu antibiotika istovremeno korišćenje probiotika, pre svega onih koji sadrže Saccharomyces boulardii. Ova će gljivica, za razliku od probiotskih bakterija preživeti delovanje antibiotika. Saccharomyces boulardii treba uzimati i nakon antibiotske terapije, bar koliko je trajala antibiotska terapija, odnosno terapija probioticima treba da bude dvostruko duža.

Promena loših životnih navika (prestanak grickanja noktiju, odvikavanje od cucle i slično) drastično smanjuje mogućnost ponovne pojave crevne kandidijaze.

Preporučuje se zdrava ishrana sa ograničenim unosom ugljenih hidrata i  fabrikovanih namirnica i pića.

Normalizacija broja i konzistencije stolica je naravno preduslov za trajno rešavanje disbioze. Za to je nekad dovoljan samo toaletni trening (naći vremena u toku dana za defekaciju, najbolje nakon obroka). Retko su kod zatvora potrebni posebni režimi ishrane sa većim unosom vlakana i tečnosti. Pojava zatvora, odnosno neredovne i/ili tvrde stolice, uvek vodi crevnoj disbiozi, tako da je upotreba probiotika u ovim slučajevima  obavezna, bez obzira na druge načine rešavanja ovog problema.

Da li se crevna kandidijaza može sprečiti?

Očuvanjem ravnoteže u crevima, a posebno vodeći računa o balansu probiotskih gljivica sa jedne i probiotskih bakterija sa druge strane, moguće je doprineti smanjenju nastanka crevne kandidijaze. Najjednostavniji način za to je primena odgovarajućih probiotika. Ukoliko je potrebno nadoknaditi probiotske  gljivice i bakterije na tržištu postoje preparati gde se u jednom farmacetsko-doziranom obliku (kapsuli/kesici) nalazi kombinacija probiotske gljivice Saccharomyces boulardii i probiotskih bakterija iz roda Laktobacila koja deluje sinergistički u održavanju i uspostavljanju normalne funkcije crevne flore.

Ovo su inače probiotski sojevi koji su najviše ispitivani i najčešće korišćeni i kod dece i kod odraslih. Međutim ukoliko se radi samo o prekomernom rastu kandide, bez smanjenog broja probiotskih bakterija, nije neophodno koristiti kombinovane probiotke preparate. U ovim slučajevima se preporučuje preparat koji sadži samo Saccharomyces boulardii.

Zašto Saccharomyces boulardii?

Ova probiotska gljivica ima višestruko dejstvo kod kandidijaze. Sa jedne strane ima mehanizme kojima pomaže kod ove oportunističke gljivice, a sa druge strane povećava imuni odgovor domaćina.

Saccharomyces boulardii pomaže pri smanjuje prijanjanja (adhezije) i vezivanja kandide na sluzokoži creva, te tako sprečava formiranje biofilma. Candida albicans ima posebnu sposobnost da se međusobno povezuje dugim tankim nitima (filamentima), formirajući mrežu i time dodatno povećava svoju štetnost. Ali Saccharomyces boulardii doprinosi smanjenju ovog vezivanja, čime smanjuje sposobnost virulencije ove vrste kandide. Najčešća patogena vrsta kandide, Candida albicans, ima mogućnost izazivanja invazivnih oblika kandidijaze, zbog mogućnosti prolaza živih mikroorganizama iz gastrointestinalnog trakta do limfnih žlezda, slezine, jetre, bubrega i krv. Saccharomyces boulardii može pomoći u sprečavanju prolazka Candida albicans iz gastrointestinalnog trakta. Osim toga proizvodi određene bioaktivne molekule koji deluju nepovoljno na  kandidu.

Kalijum Bulardi

 

Poznato je da probiotici imaju pozitivan efekat na imunitet domaćina. Saccharomyces boulardii povećava stvaranje glavnog antitela sluzokoža (imunoglobulina A) u svim delovima gastrointestinalnog trakta. Osim toga jača crevnu barijeru. Ukoliko ipak nastane crevna kandidijaza smanjuje upalne supsance u sluzokoži debelog creva, a time i upalni odgovor organizma.

Preporučena primena je najmanje mesec dana ili još 2 nedelje nakon povlačenja tegoba, u količini od najmanje 250 mg dnevno.

Čuvajući crevnu mikrofloru, čuvamo svoj imunitet, jer se najveći broj imunih ćelija nalazi u gastrointestinalnom traktu. A zdrav imunitet ne dozvoljava da u stanjima prekomernog rasta kandide u crevima, disbioza izazove bolest. Kod  disbioze se  preporučuje  upotreba kvalitetnih probiotika, pre svega onih koji sadrže probiotsku gljivicu Saccharomyces boulardii, u trajanju od najmanje mesec dana. Jer Saccharomyces boulardii je direktni konkurent kandide i ima direktno negativno dejstvo na njeno širenje, a i poboljšava imuni odgovor domaćina.

    Reference:

  1. Kunyeit L, K A AA, Rao RP. Application of Probiotic Yeasts on Candida Species Associated Infection. J Fungi (Basel). 2020 Sep 25;6(4):189. doi: 10.3390/jof6040189. PMID: 32992993; PMCID: PMC7711718.
  2. Berni Canani R, Cucchiara S, Cuomo R, Pace F, Papale F. Saccharomyces boulardii: a summary of the evidence for gastroenterology clinical practice in adults and children. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2011 Jul;15(7):809-22. PMID: 21780551.
  3. Vazquez-Munoz R, Dongari-Bagtzoglou A. Anticandidal Activities by Lactobacillus Species: An Update on Mechanisms of Action. Front Oral Health. 2021 Jul 16;2:689382. doi: 10.3389/froh.2021.689382. PMID: 35048033; PMCID: PMC8757823.
  4. Krasowska A, Murzyn A, Dyjankiewicz A, Łukaszewicz M, Dziadkowiec D. The antagonistic effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans filamentation, adhesion and biofilm formation. FEMS Yeast Res. 2009 Dec;9(8):1312-21. doi: 10.1111/j.1567-1364.2009.00559.x. Epub 2009 Aug 5. PMID: 19732158.
  5. Sun FJ, Li M, Gu L, Wang ML, Yang MH. Recent progress on anti-Candida natural products. Chin J Nat Med. 2021 Aug;19(8):561-579. doi: 10.1016/S1875-5364(21)60057-2. PMID: 34419257.
  6. Non-bacterial Microorganism Used as Probiotic Agent in Supporting Treatment of Selected Diseases. Curr Microbiol. 2020 Sep;77(9):1987-1996. doi: 10.1007/s00284-020-02053-9. Epub 2020 May 29. PMID: 32472262; PMCID: PMC7415030.

Kompanija AbelaPharm domaćin velikog međunarodnog pedijatrijskog simpozijuma

VRHUNSKI EVROPSKI STRUČNJACI U BEOGRADU

Četvrti pedijatrijski simpozijum AbelaPharm je okupio više od 300 pedijatara iz Srbije i regiona. Predavači su eminentni stručnjaci iz različitih pedijatrijskih oblasti.

Kompanija AbelaPharm, već četvrtu godinu zaredom, organizuje ovaj veliki edukativni simpozijum koji ima za cilj da okupi eminentne stručnjake iz oblasti pedijatrijske gastroenterologije, neonatologije, alergologije, ORL i pulmologije i omogući razmenu novih znanja i iskustava iz kliničke prakse, izjavio je generalni direktor kompanije AbelaPharm, Doc. dr sci.spec farm. Davor J. Korčok.

Na Četvrtom pedijatrijskom simpozijumu su ove godine učestvovali i predavači iz Evropskog udruženja pedijatara gastroenterologa, hepatologa i nutricionista (ESPGHAN) i to prof. dr Sanja Kolaček, predsednik iz prethodnog mandata, ali i prof. dr sc. med. Hania Szajewska, nekadašnji generalni sekretar ESPGHAN, a danas član upravnog odbora Međunarodne naučne asocijacije za probiotike i prebiotike, autor više od 320 publikacija i jedan od najcitiranijih istraživača na svetu. Na simpozijumu su govorili i naši najeminentniji stručnjaci, a jedna od glavnih tema kongresa bila je crevna mikrobiota.

Na samom otvaranju simpozijuma, predsednik Udruženja pedijatara Srbije, prof. dr Geogrios Konstantinidis je istakao koliko je za našu zemlju, ali i čitav region, značajno organizovanje ovakvih naučnih simpozijuma, ali i postojanje pouzdanih kompanija kao što je AbelaPharm, čiji su proizvodi trenutno dostupni za preko 400 miliona ljudi u zemljama Evropske Unije, Bliskog Istoka, Amerike i Severne Afrike. Prema njegovim rečima, osnivanje jedinstvenog Probiotic Excellence Centra u Banovcima, koji je organizovan kao naučno-istraživačka i nastavna baza, a istovremeno i proizvodni pogon, ima veliki značaj jer omogućava da se i u Srbiji izrađuju originalne stručne i naučne publikacije koje doprinose novim saznanjima u oblasti pedijatrije, a naročito crevne mikrobiote i probiotika.

Na simpozijumu se najviše govorilo upravo o naučnim dokazima vezanim za upotrebu probiotika u najranijem uzrastu. Prof. Szajevska je predstavila najnovije (2022) ESPGHAN smernice o upotrebi probiotika za odabrane gastrointestinalne bolesti. Jedna od glavnih poruka bila je da nisu svi probiotici isti i da se svaki probiotik posebno procenjuje. Dati su primeri probiotika sa pozitivnim preporukama. Na primer, za prevenciju dijareje povezane sa antibioticima mogu se koristiti ili L rhamnosus GG ili Saccharomyces boulardii.

Ass. dr sci. med. Mirjana Stojšić, iz Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, se u svom izlaganju nadovezala i istakla da postoji samo jedna probiotska kvasnica, koja se može koristiti istovremeno sa antibioticima – Saccharomyces boulardi (Bulardi).

Prof. dr Sanja Kolaček je govorila o aktuelnoj temi nutritivnih alergija kod dece, odnosno postoje li efikasne dijetetske mere kojima se ta učestala stanja mogu prevenirati, dok je prof. dr Marina Atanasković, predsednik Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije i pedijatar-alergolog iz Univerzitetske dečje klinike Trišova, objasnila koliki je značaj probiotskih kultura u prevenciji alergija. Kako dr Atanasković kaže, istraživanja konstatno potvrđuju da je nedostatak određenih probiotskih bakterija povezan sa razvojem alergije. Ova veza je detaljno opisana pod imenom Higijenska hipoteza, koja kaže da preterana higijena u ranom detinjstvu loše utiče na zdravlje dece. Danas se zna da je neophodno da što je moguće više deca budu izložena dobrim mikroorganizmima posebno u prvih 6 meseci života jer će se na taj način smanjiti mogućnost da u kasnijem životnom dobu razviju neki oblik alergije. Mikrobiota iz majčinog porođajnog kanala i njenog crevnog trakta igraju ključnu ulogu da bi se beba razvila u zdravu osobu koja nije sklona alergijama, a značajna pomoć u tome može biti probiotska kultura Lactobacillus rhamnosus GG.

Jedna trećina naše crevne mikrobiote je ista za većinu ljudi, dok su dve trećine specifične za svakog od nas. Drugim rečima, mikrobiota u našim crevima je jedinstvena, baš kao i naši otisci pristiju.  Zbog toga se može reći da svaki čovek ima jedinstveno kodiran mikrobiom koji ga definiše tokom čitavog života. Otuda potiče i naziv samog simpozijuma Skriveni kod zdravlja.

Zbog svega navedenog pedijatri gastroenterolozi smatraju da je ključno da crevna mikrobiota bude pravovremeno i na najboljji način kodirana, jer će to u velikoj meri uticati na to da li će se osoba kasnije u životu razviti u zdravu osobu ili će biti sklona razvoju nekih bolesti.

Kompanija AbelaPharm kupila fabriku američke kompanije Alvogen

Kompanije Alvogen i AbelaPharm su danas objavile da su potpisale kupoprodajni ugovor i zvanično izvršile primopredaju fabričkog postrojenja u mestu Barice, u okolini Vršca.

Moderno postrojenje, sa najvišim GMP standardima, pruža preduslov za proizvodnju 20 miliona farmaceutskih jedinica godišnje i zapošljavanje 50 novih radnika, a izgradila ga je američka kompanija Alvogen 2011. godine.

Dr sci.spec.farm. Davor Korčok, generalni direktor kompanije AbelaPharm je izjavio: ‘’Ova akvizicija je strateški potez koji će kompaniji AbelaPharm omogućiti da učvrsti svoje prisustvo na farmaceutskom tržištu u regionu, ali i stvoriti preduslove za brže širenje poslovanja u inostranstvu. Izgradili smo jaku regionalnu kompaniju. Jedini način da to uradimo je bilo da radimo mnogo, da razumemo potrebe potrošača i da im ponudimo inovativna rešenja.

Kupovina ovog za nas trećeg po redu fabričkog pogona, značajan je korak na tom putu. Ona omogućava specijalizaciju postojećih postrojenja i snažan razvoj našeg portfolija uz povećanje tržišnog učešća u oblastima gastroenterologije, kardiologije, pulmologije i reumatologije. Samo proizvodi najvišeg kvaliteta mogu da budu isporučeni pod imenom AbelaPharm. Zbog toga konstantno ulažemo u razvoj resursa, znanja i veština, a sve u cilju pronalaska najboljih rešenja za unapređenje zdravlja i kvaliteta života naših porodica i svih drugih korisnika AbelaPharm proizvoda.’’

Kompanija AbelaPharm odmah nakon preuzimanja fabričkog pogona u Baricama, započinje sa radovima na dodatnom uređenju i opremanju objekata u skladu sa najvišim evropskim standardima, koji će biti zavšeni u narednih nekoliko meseci, a sve u cilju integracije nove fabrike u postojeće tehnološke kapacitete.

Uz nastavak ulaganja u razvoj novih i unapređenje postojećih proizvodnih programa i tehnologija i edukaciju kadrova, plan je da do 2021. godine kompanija AbelaPharm više od 70 % svojih prozvoda izveze u zemlje Evropske unije, Azije i Afrike.