Kompanija AbelaPharm se pridržava najviših standarda u proizvodnji.

Naš glavni cilj je da se na tržište plasiraju efikasni, bezbedni i kvalitetni proizvodi. Stručno osoblje, visoki higijensko – bezbednosni standardi, adekvatna oprema i kontrolisani uslovi radne sredine su put kojim se dobija proizvod željenog kvaliteta. Pridržavamo se strogih zahteva počevši od faze razvoja, kroz nabavku i skladištenje sirovina, pa sve do faze proizvodnje gotovih proizvoda koji su spremni da budu isporučeni potrošačima (kupcima).

Vrlo smo rigorozni kada je u pitanju kvalitet sirovina koje se koriste u proizvodnji. Samo najčistiji i najdelotvorniji sastojci, proverenih domaćih i svetskih proizvođača, mogu se naći u proizvodima Abela Pharm.

Svi koraci u toku proizvodnog procesa su dokumentovani i pregledani od strane sektora obezbeđenja kvaliteta. Posebna pažnja poklanja se proveri kvaliteta svake pojedinačne serije proizvoda.

Kontrola kvaliteta finalnog proizvoda se obavlja eksterno u akreditovanoj laboratoriji na osnovu čega se dobija stručno mišljenje o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda. Na osnovu ovog stručnog mišljenja i proizvodnog protokola, odgovorno kvalifikovano lice izdaje Odluku o kvalitetu i stavljanju određene serije proizvoda u promet.

Implementiranjem Dobre proizvođačke prakse (GMP), HACCP principa i ISO standarda, osiguravamo da samo najkvalitetniji proizvodi budu isporučeni pod imenom AbelaPharm.