Kompanija AbelaPharm se pridržava najviših standarda u proizvodnji.

Naš glavni cilj je da se na tržište plasiraju efikasni, bezbedni i kvalitetni proizvodi. Stručno osoblje, visoki higijensko – bezbednosni standardi, adekvatna oprema i kontrolisani uslovi radne sredine su put kojim se dobija proizvod željenog kvaliteta. Pridržavamo se strogih zahteva počevši od faze razvoja, kroz nabavku i skladištenje sirovina, pa sve do faze proizvodnje gotovih proizvoda koji su spremni da budu isporučeni potrošačima (kupcima).

Vrlo smo rigorozni kada je u pitanju kvalitet sirovina koje se koriste u proizvodnji. Samo najčistiji i najdelotvorniji sastojci, proverenih domaćih i svetskih proizvođača, mogu se naći u proizvodima Abela Pharm.

Svi koraci u toku proizvodnog procesa su dokumentovani i pregledani od strane sektora obezbeđenja kvaliteta. Posebna pažnja poklanja se proveri kvaliteta svake pojedinačne serije proizvoda.

Kontrola kvaliteta finalnog proizvoda se obavlja eksterno u akreditovanoj laboratoriji na osnovu čega se dobija stručno mišljenje o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda. Na osnovu ovog stručnog mišljenja i proizvodnog protokola, odgovorno kvalifikovano lice izdaje Odluku o kvalitetu i stavljanju određene serije proizvoda u promet.

Implementiranjem Dobre proizvođačke prakse (GMP), HACCP principa i ISO standarda, osiguravamo da samo najkvalitetniji proizvodi budu isporučeni pod imenom AbelaPharm.

KVALITET ABELAPHARM PROBIOTIKA

Probiotici su posebno osetljivi na spoljne uslove: temperaturu, vlagu i svetlost, a većina je anaerobna, što znači da im smeta i kiseonik iz vazduha. Ukoliko se probiotski preparati ne proizvode i ne čuvaju na adekvatan način, smanjuje se broj mikroorganizama u preparatu što značajno utiče na njegovu efikasnost i bezbednost. Zbog toga se u kompaniji AbelaPharm posebna pažnja posvećuje upravo kontroli kvaliteta probiotika.

Interdisciplinarni tim AbelaPharm stručnjaka koji čine farmaceuti, lekari i tehnolozi pažljivo i detaljno kontroliše ulazne sirovine, unutrašnju i spoljašnju ambalažu. Detaljna kontrola mikrobiolške čistoće i broja probiotskih ćelija obezbeđuje da samo probiotici koji su apsolutno zadovoljili stroge krirterijume farmaceutske proizvodnje ulaze u pogon.

Tokom svih faza proizvodnje poluproizvodi, međuproizvodi, proizvodna oprema i radni prostor podležu, takođe, odgovarajućim procesnim kontrolama. Obimna ispitivanja probiotske aktivnosti, mikrobiološke ispravnosti, sadržaja teških metala, ispravnosti unutrašnjeg i spoljašnjeg pakovanja sa detalnjim obrazloženjem obezbeđuju da se pod imenom AbelaPharm na tržište plasiraju samo najkvalitetniji probiotici.

Redovno se izvode studije stabilnosti tokom kojih se prema ICH smernicama ispituje stabilnost probiotika u uslovima karakterističnim za različite klimatske zone. Ove studije potvrđuju kvalitet a tech tehnologije koja garantuje stabilnost i efikasnost AbelaPharm probiotika do kraja propisanog roka upotrebe.