Studije efikasnosti i sigurnosti kao glavna prednost

Prevencija atopijskog dermatitisa

Primena proizvoda BebiCol® forte odmah nakon rođenja deteta i tokom prva tri meseca života pokazala se veoma značajnom kod atopijskih bolesti. Bebicol® forte je smanjio težinu i broj javljanja atopijskih promena na koži. U skladu sa rezultatima studije preporučuje se preventivna upotreba proizvoda Bebicol® forte posebno kod novorođenčadi koja u porodici imaju alergijske bolesti.

Filipovic I, Ostojic O, Vekovic V, Lackovic M, Zivkovic Z, Combination of Lactobacillus Rhamnosus LGG, Vitamin D3 and Zn in Preventing Atopic Dermatitis in Infancy, American Journal of Pediatrics 2020; 6(3): 280-284 doi: 10.11648/j.ajp.20200603.26 http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajp

Uticaj probiotskih kapi na intenzitet i trajanje kolika

Infantilne kolike (grčevi) su i za roditelje i za novorođenčad događaj koji značajno remeti čitavu porodicu. U ispitivanju koje je sprovedeno širom Srbije, korišćene su probiotske kapi Bebicol®. Zaključak pedijatara koji su učestvovali u ovom ispitivanju je da se već prvih dana nakon primene Bebicol® kapi kod posmatrane dece intenzitet i trajanje grčeva smanjuju.

Ostojic O, Filipovic I, Vekovic V, Lackovic M, Jasmina Jocić-Stojanović, What is Physician’s Experience on Managing Infant’s Colic with Probiotics, Journal of the Association of Preventive Paediatrics of Serbia Prev Ped, 2020; 6 (1-2): 47 – 49

Prevencija nastanka antibiotske dijareje

Istraživanje je sprovedeno kao studija preseka rada pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Republici Srbiji. Posmatrano je 3 461 dece, uzrasta od 1- 6 godina. Opravdana je prevencija nastanka antibiotske dijareje i zapaljenja creva, primenom Bulardi® probiotika kod dece koja su na terapiji antibioticima, posebno antibioticima iz grupe cefalosporina i penicilina.

Stojšić M, Pedijatric Aspects of Saccharomyces Boulardi in Serbia, Prev Ped, 2017; 3(1-2): 70 – 74

Prevencija antibiotikom izazvane dijareje

Antibiotikom izazvana dijareja je veoma česta komplikacija bolničkog lečenja, komplikuje oporavak, produžava lečenje, utiče na psihofizičko stanje pacijenta i povećava troškove lečenja. Posmatrani period je januar 2010 – avgust 2015. Pregled podataka nedvosmisleno dokazuje značaj primene probiotika Bulardi u prevenciji antibiotikom izazvane dijareje i gastroenteritisa kod hopitalizovanih pacijenata.

Panic N, a Tufegdzic M, Boccia S, Stokic M, Bulajic M.,Prophylactic use of Saccharomyces boulardii probiotics in preventing antibiotic-associated diarrhea: a single center hospital-based case-control study in Serbia, Epidemiology Biostatistics and Public Health – 2015 ; 12( 4 ): 11601-11607 DOI: 10.2427/11607

Uticaj probiotika Bulardi na dijareje različitog porekla

U ispitivanju su učestvovale osobe koje imaju dijareju različitog porekla (dijarealni sindrom, antibiotska dijareja i eradikacija infekcije Helicobacter pylori). Nakon primene probiotika Bulardi® , u trajanju od 2 do 4 nedelje, primećeno je poboljšanje simptoma kod svih posmatranih kategorija. Dodatni značajni nalazi su da je Bulardi® bezbedan i efikasan čak i kod osoba koje su imale pridružene bolesti koje nisu direktno povezane sa dijarejom (metaboličke, endokrine, genito urinarne…).

Špuran M, Agić A, Korčok D, Đorđević V, The use of probotic monoculture Saccharomyces boulardi in maintaining the healt of digestive system, MD-Medical Data 2017; 9 (3): 167-170

Uticaj aTECH pakovanja na kvalitet i stabilnost probiotika

Stalno usavršavanje proizvodnih procedura i brižljiv izbor materijala za pakovanje proizvoda imaju za cilj da obezbede duži i kvalitetniji život probiotskih kultura. Dato istraživanje je imalo za cilj da proveri uticaj i značaj inovativne tehnologije aTECH na kvalitet probiotika. Zaključak je da višeslojna kesica ispunjena inertnim gasom poboljšava održivost i stabilnost probiotsika saccharomyces boulardii i tako garantuje očuvanje kvaliteta proizvoda.

Korčok D.J., Tršić-Milanović N, Ilić M, Mitić B, Đorđević B, Ivanović N, Improving the viability and stability of a probiotic product with Saccharomyces boulardii DBVPG, Hem. Ind.74 (0) 000-000 (2020) http://www.ache.org.rs/HI

Smanjenje tegoba i bolji kvalitet života osoba sa zapaljenskim bolestima creva

Ispitivanje je vodila grupa načnika iz dva Klinička centra u Srbiji, koji se dominantno bave lečenjem osoba obolelih od zapaljenskih bolesti creva. Spektar simptoma sa kojima se suočavaju osobe sa dijagnozom IBD je veoma raznovrsan, i u mnogome remeti kvalitet života. Ono što su istraživači zapazili, jeste da su svi ispitanici koji su uz svoju standardnu terapiju uzimali i Bulardi® 500 imali smanjenje tegoba i bolji kvalitet života.

Špuran M, Agić A, Korčok D, Đorđević V, The use of probotic monoculture Saccharomyces boulardi in maintaining the healt of digestive system, MD-Medical Data 2017; 9 (3): 167-170

Uticaj probiotskih kultura na toksične materije iz plastike

U pretkliničkoj studiji na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, pokazano je da je jedinstvena kombinacija probiotskih kultura iz Probiotik EnteroBiotik® kapsula u stanju da veže toksične materije iz plastike i izbaci ih iz organizma. Na taj način EnteroBiotik® sprečava nastanak štetnih efekata koji nastaju kao posledica svakodnevne izloženosti toksinima iz plastike. Rezultati pokazuju da je smanjena upala i pojačan zaštitni efekat na jetru, bubrege, slezinu, lipidni status i nivo glukoze u krvi.

Baralić K, Zivančević K, Javorac D, Buha Djordjevic A, Anđelković M, Jorgovanović D, Antonijević Miljaković E, Ćurči M, Bulat Z, Antonijević B, Đukić- Ćosić D. Multi-strain probiotic ameliorated toxic effects of phthalates and bisphenol A mixture in Wistar rats, Food and Chemical Toxicology (2020);  143:  111540
https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111540

Abela Pharm, PropoMucil, ATS međunarodna konferencija, Dalas, SAD, 2019.

Abela Pharm, Značaj crevne mikrobiote, Međunarodna konferencija, Aja Napa, Kipar, 2019.

Abela Pharm, PropoMucil, Međunarodna konferencija ATS-a, San Dijego, SAD, 2018.

Abela Pharm, Značaj crevne mikrobiote, Međunarodna konferencija, Sicilija, Italija, 2018.

Abela Pharm, PropoMucil, ATS međunarodna konferencija, Vashington DC, SAD, 2017.

Abela Pharm, Herbafast vlakna, 30. Kongres ECNP, Pariz, Francuska, 2017.

Abela Pharm, Značaj crevne mikrobiote, Međunarodna konferencija, Istra, Hrvatska, 2017.

Abela Pharm, Bulardi, Nedelja probavnih sistema, San Dijego, SAD, 2016.

Kapsule PropoMucil Abela Pharm studija: ATM

Randomizirana, dvostruko slepa, placebo kontrolisana studija efikasnosti i sigurnosti propolisa i N-acetilcisteina u poređenju sa placebo grupom odraslih i dece sa akutnim respiratornim stanjima sa stvaranjem intenzivne sluzi u disajnim putevima, dr Dejan Žujović, dr Lidija Sagić; Gradski centar za tuberkulozu i plućne bolesti, Beograd.

ARTEROprotect Abela Pharm studija:

Jelena Jovanović, Aleksandra Ješić, Anita Agić, Vladan Đorđević.

 Efikasnost upotrebe dodataka ishrani Arteroprotect® u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. International Journal of Pharmaceutical Science Invention ISSN (Online): 2319 – 6718, ISSN (Print): 2319 – 670X www.ijpsi.org Volumen 6 Izdanje 2,  Februar 2017 ‖ PP. 17-20.

Bulardi Abela Pharm studija: DDV

Profilaktička upotreba probiotika Saccharomyces u prevenciji proliva povezanih sa antibioticima. Mesto: Klinika dr Dragiše Mišovića – Dedinje, Autori: dr Nikola Panić, dr Maja Tufegdžić, dr Stefania Boccia, Marija Stokić, dr Milutin Bulajić. Epidemiologija, biostatistika i javno zdravlje

Tensilen Abela Pharm studija

„Efikasnost Herbiko Tensilen kao pomoćnog sredstva za terapiju antidepresivima u lečenju slučajeva blage do umerene depresije“, dr Slavica Đukić Dejanović, prof. Dr. Đokić Gorica, Psihijatrijski zavod „Dr Laza Lazarević“

Studija Herbafast Fiber Abela Pharm

G.M. Đokić, V. Đorđević, A. Agić, A. Ranković, P. Vojvodic, S. Đukić Dejanović.

Uticaj Nutriose-Glukomannan-antioksidantnog kompleksa na parametre metaboličkog sindroma kod pacijenata sa SCH koji su lečeni olanzapinom. 30. Kongres ECNP, 2-5. Septembar 2017, Pariz, Francuska.P.3.b.003

Herbiko Abela Pharm studija: Živković Z i drugi

Iskustvo sa biljnim preparatima u lečenju kašlja kod dece. Medical Herald, Timok. 40; ne. 4 (2015), str. 248-258.

Bulardi Abela Pharm studija:

Spuran M. et al. Upotreba probiotske monokulture Saccharomyces boulardii u održavanju zdravlja probavnog sistema. MD- Medicinski podaci 2017; 9 (3): 167-170.

Bulardi / Flobian Abela Pharm studija Peric S.et al.

Iskustvo lekara na različitim nivoima zdravstvene zaštite u kliničkoj upotrebi probiotskih monokultura. MD-Medicinski podaci 2017; 9 (1): 057-061.

Bulardi Junior Abela Pharm studija: Mirjana Stojšić

Savremeni aspekti upotrebe Saccharomyces boulardii u pedijatrijskoj kliničkoj praksi. Preventivna pedijatrija, broj 2. aprila 2017; 3 (1-2): 70-74.

Flobian, Abela Pharm studija:

Aleksandar Pavlović, Vladan Đorđević, Predrag Dugalić. Efikasnost upotrebe probiotske monokulture Lactobacillus plantarum 299v / Lp299v u očuvanju zdravlja probavnog sistema. Zaštita zdravlja 2017; 3: 54-61. UDK brojevi 615.246.03

PropoMucil Abela Pharm studija:

Ostojić O., Prijic A., Živković Z. Prirodni proizvodi za lečenje kašlja kod dece – PropoMucil. Dečija bolnica za plućne bolesti, HCC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“. Očekuje se u Preventivnoj pedijatriji, broj 4. marta 2018.

 

CardioVitamin Abela Pharm studija:

Jelena Jovanović, Anita Agić, Vladan Dordević. Efikasnost upotrebe dodataka ishrani u prevenciji arterijske hipertenzije. Zdravlje i bezbednost. Broj 2. juna 2017. 67-72.

PropoMucil Abela Pharm studija:

Aleksandra Bajec-Opančina, Vladan Subarević, Katarina Stanković, Mladen Novković, Vladan Đorđević.

Uporedna studija PropoMucil®-a za lečenje akutnih respiratornih infekcija gornjeg respiratornog trakta u dece. Preventivna pedijatrija, 2017; 3 (1-2): 63-69.

PropoMucil Abela Pharm studija:

Šagić L, Milošević K, Ugrinic-Sklopic B, Agic A. Propolis i N-acetilcistein za lečenje akutnih respiratornih infekcija kod dece. SAPO VIII, Zlatibor, Srbija, maj 2017.

PropoMucil Abela Pharm studija: Folic M, Nešić V, Arsovic N.

PropoMucil® preparati za lečenje hipertrofičnih adenoida, sekretornog medija od otitisa i alergijskog rinitisa kod dece. SAPO VIII, Zlatibor, Srbija, maj 2017.

PropoMucil Abela Pharm studija:

Bajec-Opancina i dr.

Uporedna studija PropoMucil®-a za lečenje akutnih respiratornih infekcija gornjeg respiratornog trakta u dece. Zbornik radova, 4. multidisciplinarni simpozijum, 2017: 167-179.

PropoMucil Abela Pharm studija:

Bajec-Opancina A. i dr. Efikasnost propolisa i N-acetilcisteina u lečenju akutnih respiratornih infekcija kod dece.MD- medicinski podaci 2017; 9 (3): 149-153.

PropoMucil Abela Pharm studija: Agic A, Korcok D, Lazovic B.

Biljna proizvodi kod akutnih respiratornih infekcija. Medicinski podaci. Očekuje se u decembru 2017