Probiotic Excellence Center

naučno-istraživački centar Abela Pharm

Probiotic Excellence Center je naučno-istraživački centar koji se bavi razvojem probiotskih sojeva, istraživanjem optimalnih kombinacija probiotskih sojeva za primenu u određenim terapeutskim područjima, razvojem novih generacija probiotskih preparata i tehnološkim inovacijama. Vodeći naučni eksperti – doktori nauka iz brojnih oblasti, radeći po evropskim standardima i koristeći savremenu opremu i tehnologiju, čine da ovaj jedinstveni centar bude jedan od najkvalifikovanijih proizvođača probiotskih preparata u Evropi.

Okupljanje naučnika i stručnjaka iz oblasti tehnologije, farmacije, medicine, genetike i molekularne biologije oko EU GMP sertifikovane proizvodnje, sa ciljem daljeg istraživanja, evaluacije, inovacija, kreiranja i proizvodnje visokokvalitetnih probiotskih preparata.

Želimo da Probiotic Excellence Center bude vodeći centar za proizvodnju probiotskih preparata u Evropi.

Probiotic Excellence Center – TIM

Probiotic Excellence Center – AKTIVNOSTI

Istraživanje novih probiotskih sojeva i njihovog farmakološkog potencijala.

Razvoj novih proizvoda praćenjem najnovijih vodiča i kliničkih trendova koji se odnose na upotrebu probiotskih preparata. 

Inovacije u procesu proizvodnje, tehnologiji pakovanja i gajenju i očuvanju fiziologije i metabolizma probiotskih sojeva, od njihovog razvoja do uvođenja.

Edukacija doktora nauka, magistara i studenata osnovnih studija farmaceutskih i tehnoloških nauka kroz Probiotic Excellence Center AbelaPharm kao naučno-nastavnu bazu.
Trening i obuka doktoranada i specijalizanata koristeći sva dostupna saznanja, iskustvo i tehnološke mogućnosti.

Naučni projekti usmereni na kontinuirano sprovođenje osnovnih i kliničkih istraživanja kroz zajednički rad akademskih stručnjaka, eksperata iz različitih terapeutskih oblasti (gastroenterologija, neonatologija, toksikologija…) i doktora nauka Probiotic Excellence Centra.

Probiotic Excellence Center — DOSTIGNUĆA

Razvoj jedinstvene aTECH tehnologije

Rad na temu „Poboljšanje stabilnosti probiotskih preparata sa ciljem maksimalne efikasnosti“ proglaśen je za najbolji rad na Trećoj međunarodnoj naučnoj konferenciji „Integrative and Innovative Directions of Food Industry Development“ Fakulteta za tehnologiju u Čerkasiju, Ukrajina (2019). Nakon toga, isti rad je nagrađen na svetskoj konferenciji „Catalysis, Chemical Engineering & Technology“ u Londonu, Velika Britanija.

Probiotic Excellence Center je jedan od samo nekoliko proizvođača probiotskih OTC lekova u Evropi.