Uz radost i smeh s našim najmlađima proslavili smo dolazak Nove godine!
Hvala glumcima ČičaMičinog pozorišta na nezaboravnoj predstavi. 🎭✨
Radujemo se novim avanturama u 2024. godini!