U svečanoj sali gradske opštine Sremska Mitrovica, u četvrtak, 21.03.2019.godine održano je predavanje za lekare, farmaceute i zdravstvene tehničare (medicinske sestre, medicinske tehničare i farmaceutske tehničare). Predavanje je organizovala Abela Pharm d.o.o., i obuhvatilo je 3 predavanja:

  • Naša iskustva sa primenom PropoMucil-a u lečenju bolesnika sa respiratornim oboljenjima, Prof.dr Vesna Škondrić- Trifunović
  • Savremeni aspekti primene probiotika u kliničkoj praksi, Prof.dr Miodrag Krstić
  • Značaj stabilnosti i kvaliteta probiotskih proizvoda kao farmaceutsko doziranih oblika, Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok

U svom izlaganju, Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok, sa pažnjom je istekao činjenicu da se probiotski proizvodi dostupni na tržištu izdaju na osnovu dokaza o stabilnosti odnosno efikasnosti tog probiotskog proizvoda, a što predstavljaju rezultati studija stabilnosti. To predstavlja potvrdu da se zaista na kraju roka upotrebe u tom probiotskom preparatu nalazi deklarisani broj probiotskih ćelija, kao nosioca aktivnosti samog proizvoda.

Skup je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije. Predavanja su bila bila izuzetno posećena sa preko 300 slušaoca kojima su ove teme od velikog značaja iz razloga što pacijenti koji imaju digestivne ili respiratorne tegobe uobičajeno obraćaju za pomoć lekaru ili farmaceutu, koji tada treba da da adekvatan savet. Saznanja koja su slušaoci stekli na ovim predavanjima će tome doprineti.