Probiotic Excellence Center AbelaPharm u saradnji sa Savezom medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije sa zadovoljstvom objavljuje Vodič za predškolsko doba. Ovaj vodič je rezultat trogodišnjeg programa edukativnih radionica koje su organizovane u vrtićima širom zemlje uz podršku Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu i Ministartsva prosvete.

Edukativne aktivnosti su bile usmerene ka deci predškolskog uzrasta i njihovim roditeljima, sa ciljem podizanja svesti o značaju očuvanja zdravlja stomaka i crevne flore kao ključnih faktora za jačanje imuniteta. Kroz ove radionice, roditelji i deca su imali priliku da saznaju više o važnosti lične higijene, zdravoj ishrani, vezi između imuniteta i stomaka, ali i posledicama loše higijene i značaju prevencije u najranijem detinjstvu.

Vodič za predškolsko doba pruža odgovore na neka od najčešćih pitanja koja roditelji postavljaju pedijatrima u vezi sa zdravljem njihove dece, a rezultat je saradnje sa izuzetnim timom pedijatara koji su dali svoj doprinos u stvaranju ovog dragocenog izdanja – dr Nina Ristić, dr Goran Vukadinović, dr Dušica Đorđević Janković, dr Ljiljana Rađenović, dr Ivana Stanić, dr Zorana Jurišin, dr Anđelka Radović i dr Vesna Dragašević.

Želimo posebno da se zahvalimo dr Nini Ristić, pedijatru gastroenterologu iz Univerzitetske dečje klinike Tiršova, kao i Savezu udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije, na čelu sa Jadrankom Spasić, Olgicom Subašić i Katarinom Đurić, na njihovoj nesebičnoj podršci tokom celog procesa. Sa tako sposobnim, angažovanim i uvek raspoloženim timom ostvarenje ovog projekta je bilo pravo zadovoljstvo.

Kao i do sada, kompanija AbelaPharm i Probiotic Excellence Center ostaju povećeni najmlađim članovima našeg društva, a ovaj Vodič za predškolsko doba ima za cilj da bude inspiracija roditeljima da podstaknu usvajanje zdravih navika i na što bolji način razumeju važnost prevencije svoje dece u ovom najosetljivijem uzrastu.