U organizaciji kompanije AbelaPharm u petak 29. novembra održan je najveći regionalni skup pedijatara ove godine

Na stručnom skupu se okupilo preko 300 pedijatara iz celog regiona – Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Posebno je važno istaći da su na skupu govorili uvaženi gosti – prof. dr Sanja Kolaček, predsednica Evropskog udruženja za pedijatrijsku gastoenterologiju i nutriciju, dr sci. Iva Hojsak, sekretar ovog udruženja, kao i prof. dr Georgios Konstantinidis, predsednik Udruženja pedijatara Srbije.

Skup je bio koncipiran da predstavi najčešće i najvažnije bolesti i zdravstvene probleme sa kojima se u svakodnevnoj praksi suočavaju pedijatri iz celog regiona. Zajednički zaključak je da se svi oni, i pored rada pod otežanim uslovima, sa velikim entuzijazmom i znanjem bave lečenjem najosetljivije ciljne grupe, odnosno dece od prvog dana rođenja pa sve do punoletstva.

Na skupu su predstavljeni i najsavremeniji terapiijski protokoli za lečenje, prema aktuelnim evropskim preporukama. Najveći akcenat stavljen je na primenu probiotika u pedijatriji, jer je na tržištu trenutno prisutno preko 100 različitih preparata, od kojih se samo određeni i to u tačno definisanim dozama, mogu primenjivati kod dece.

Generalni direktor AbelaPharm, Dr sci. spec. farm. Davor J. Korčok, otvarajući skup, posebno je naglasio da se u razvoju kompanije AbelaPharm ključni momenat desio pre više od deset godina, kada je proizveden prvi probiotski preparat Bulardi®. Danas najznačajniji deo portfolija kompanije čine upravo probiotici, kojih je samo tokom prošle godine proizvedeno preko 2 milliona pakovanja. Na skupu je naglašeno i da je AbelaPharm prva kompanija koja je u region uvela jedinstvenu, inovativnu flow pack tehnologiju, koja omogućava maksimalnu stabilnost i efikasnost probiotika.

Na kraju skupa, promovisana je publikacija Savremeni aspekti primene probiotika u pedijatriji, koju je objavilo Udruženje pedijatara Srbije, a podržala kompanija Abela Pharm. Prof. dr Konstatinidis je u svom obraćanju istakao da su danas probiotski preparati postali nezamenljivi u tretmanu velikog broja zdravstvenih tegoba, ali i da je njihov odabir i doziranje veoma često neadekvatno. Zbog toga je izuzetno važno da se ta oblast uredi. Samo ako postoje jasne smernice o primeni probiotika lekari će propisivati one, koji su provereni u brojnim kliničkim studijama i odobreni od najreferentnijih pedijatrijskih udruženja širom sveta.