OTVOREN PROBIOTIC EXCELLENCE CENTER 

Jedinstvena naučno istraživačka-baza u ovom delu Evrope

Osnivanje Probiotic Excellence Centra, jedinstvene naučno-istraživačke baze u ovom delu Evrope, i saradnja sa najprestižnijim svetskim naučnicima iz oblasti mikrobiote, svrstava nas na mapu zemalja prepoznatljivih po naučnim dostignućima u oblasti probiotika.

O osnivanju Probiotic Excellence Centra, istraživanju, edukaciji i budućim projektima u oblasti mikrobiote razgovaramo sa generalnim direktorom kompanije AbelaPharm, doktorom nauka, specijalistom industrijske farmacije i prehrambene tehnologije, Davorom J. Korčokom.

Osnivač Probiotic Excellence Centra je kompanija AbelaPharm. Recite nam odakle je potekla ideja da se jedan ovakav centar osnuje, da li su neki od projekata već započeti i kakvi su vam budući planovi? Još od kada smo 2006. godine proizveli naš prvi probiotski preparat Bulardi®, značajan deo portfolija kompanije AbelaPharm čine upravo probiotici. Prethodnih godina smo uspeli da razvijemo, primenimo i zaštitimo našu inovativnu a-TECH tehnologiju čime smo dodatno unapredili kvalitet i stabilnost naših probiotika. Napomenuću i da je prvi domaći probiotski proizvod koji je dobio status leka proizveden upravo u kompaniji AbelaPharm. Zbog toga smo i osnovali Probiotic Excellence Center. U pitanju je jedinstveni naučno-istraživački centar za probiotike koji se nalazi u blizini Beograda, na raskrsnici puteva između srednje i jugoistočne Evrope. Prostire se na 1600 m2 i obuhvata najsavremeniju farmaceutsku opremu za istraživanje, razvoj i proizvodnju probiotika. U centru se već sprovode naučna istraživanja vezana za stabilnost i efikasnost probiotskih kultura, u kojima učestvuju najeminentniji svetski stručnjaci. Centar je i izdavač brojnih publikacija i vodiča iz oblasti probiotika, a aktivno učestvuje u edukaciji stručne javnosti u oblasti mikrobiote. Od prošle godine je i naučno-nastavna baza za studente farmaceutskih i tehnoloških fakulteta. Zbog svega navedenog uveren sam da će u godinama koje su pred nama ovaj centar u velikoj meri doprineti širenju i razmeni naučnih znanja u oblasti probiotika, kako u regionu tako i mnogo šire.

Koliko je zahtevno raditi istraživanja u ovoj oblasti? Ova oblast je izuzetno kompleksna. Budući da su probiotici živi mikroorganizmi, posebno su osetljivi na uslove spoljašnje sredine – temperaturu, vlagu i svetlost, a većina je anaerobna što znači da im smeta kiseonik iz vazduha.  Zbog toga ova istraživanja zahtevaju specifično znanje, ali i posedovanje dobro dizajnirane savremene opreme, kao što su anaerobni inkubatori, termostati, rashladne komore i dr.

Istraživanja vezana za stabilnost probiotika su izuzetno zahtevna i neretko traju godinama, jer se mora voditi računa o svakom pojedinačnom segmentu. Tokom razvijanja probiotskih formulacija u Probiotic Excellence Centru pratimo nekoliko faktora – aktivnost vode, veličinu čestica, gustinu i rastvorljivost. Da smo na pravi način unapredili stabilnost naših probiotika potvrđuje je i nagrada koju smo dobili 2019. godine u Londonu, na svetskom kongresu Kataliza, hemijsko-inženjerstvo i tehnologija, na kojem su prezentovani rezultati naših istraživanja vezanih za stabilnost probiotika.

Proizvodi kompanije AbelaPharm su dostupni za više od 400 miliona ljudi u apotekama širom Evrope, Azije, Amerike i Afrike. Koliko je bilo teško ući na ova tržišta i da li postoje neke značajne razlike?

Razlika postoji, a kada su u pitanju probiotici ona se najpre ogleda u tome što klimatske razlike diktiraju kako će se proizvesti i upakovati proizvod koji se plasira na neko od ovih tržišta. Zatim, važno je napomenuti da regulatorni zahtevi ovih zemalja nisu u potpunosti isti, već svako od ovih tržišta ima neke svoje specifičnosti. Da bi smo plasirali probiotske proizvode moramo apsolutno da ispoštujemo sve regulatorne zahteve sveke od 19 zemalja u koje izvozimo, a da smo iste ispunili potvrđuju inspekcije ovih zemalja koje nam dolaze u kontrolu i proveravaju svaki deo procesa od ulaska sirovine do dobijanja gotovog proizvoda.

Naravno, mnoga nova tržišta će nam se tek otvoriti obzirom da smo od prošle godine i vlasnici Evropskog GMP sertifikata za proizvodnju lekova. Ono što želim da naglasim je da se ovaj sertifikat odnosi na kompletan proces proizvodnje, od ulaska sirovina u skladište, do upotrebe istih u procesu proizvodnje finalnog proizvoda – leka. Ovaj sertifikat je potvrda da kompanija AbelaPharm proizvodi i na tržište plasira kvalitetan, bezbedan i efikasan proizvod koji može da se izveze u bilo koju zemlju Evropske unije, jer ispunjavamo apsolutno sve kriterijume za proizvodnju lekova koje je jasno definisala Evropska agencija za lekove.

AbelaPharm je i naučno-nastavna baza za studente. Koliko vam je to važno? Da, kao što sam spomenuo kompanija AbelaPharm je zajedno sa Probiotic Excellence Centrom naučno-nastavna baza i to nas u kompaniji sve čini srećnim. Uvaženi profesori, docenti i asistenti koji rade na fakultetima su nakon posete Protiotic Excellence Centru predložili da budemo naučno-nastavna baza za studente što smo rado prihvatili. Budući da sam i sam Docent na Farmaceutskom fakultetu vrlo dobro znam koliko je značajno studentima svih nivoa studija da steknu znanje i veštine u farmaceutskoj proizvodnji koja ispunjava zahteve Evropske agencije za lekove. Ono na šta sam posebno ponosan je i to da su u okviru Probiotic Excellence Centra iznedreni doktorski, specijalistički i diplomski radovi, te da smo ovim mladim ljudima pružili priliku da svoje radove prezentuju na međunarodnim studentskim kongresima.

Pored toga što smo opremljeni savremenom opremom, kako za proizvodnju, tako i za istraživanje, razvoj i kontrolu kvaliteta probiotika, ne bismo uspeli da postanemo naučno-nastavna baza da nemamo stručan kadar. Izuzetno sam ponosan na svoje kolege, koji kontinuirano rade na unapređenju svojih znanja i veština, a među kojima su i specijalisti farmaceutske tehnologije, specijalisti industrijske farmacije, specijalisti mikrobiologije, magistri i doktori nauka.

Krajem godine ste ponovo izabrani na poziciju predsednika Naučno-tehničkog komiteta za farmaciju. Šta za vas znači ova pozicija? Moram da naglasim da mi je velika čast što su me kolege ponovo izabrale na ovu, za mene veoma važnu poziciju, koju ću obavljati naredne četiri godine. Srećan sam što imam priliku da nakon pandemije, kada nam je rad svima bio otežan, ponovo radim na realizaciji planova koji su značajni za farmaceutsku praksu. Za vreme prethodnog mandata sam potpisao nekoliko međunarodnih sporazuma sa farmaceutskim udruženjima u regionu i to je dobra osnova za sprovođenje regionalne saradnje koja će se bazirati na unapređenju farmaceutske struke i unapređenju sistema kvaliteta farmaceutske delatnosti.