U Kongresnoj dvorani Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Univerziteta Singidunum 13.11.2018. godine održana su dva predavanja za zdravstvene radnike- farmaceute, farmaceutske tehničare i lekare.

Prvo predavanje održao je Doc. Dr Miodrag Vukčević iz Beograda sa temom: „Sezona respiratornih infekcija- kako pomoći?“. U predavanju je naznačeno da je neracionalna upotreba antibiotika u svrhu terapije respiratornih infekcija i dalje jako česta i da pacijenti često samoinicijativno i bez preporuke lekara koriste ovu grupu lekova. Akcenat je stavljen na upotrebu dijetetskih suplemenata, kao proizvoda koji mogu pomoći u ublažavanju simptoma prehlade i gripa, kao i za razvoj imuniteta kojim bi se doprinelo smanjenji incidence ovih poremećaja.

Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok, održao je predavanje pod nazivom: „Značaj stabilnosti probiotskih preparata za njihovu efikasnost i bezbednost“ u kojoj je donet zaključak da je kvalitetan samo onaj probiotski preparat koji poseduje sledeće karakteristike: kvalitetnu sirovinu, kvalitetan proces proizvodnje koji obuhvata adekvatno pakovanje probiotskih proizvoda sa minimalnim uticajima spoljne sredine, kvalitetan transport i odgovarajuće čuvanje gotovih proizvoda. Samo takav probiotski proizvod ima deklarisani broj probiotskih ćelija na kraju roka upotrebe, odnosno samo takav proizvod može ispoljiti svoju punu efikasnost i bezbednost. Ova tema je od izuzetnog značaja sa praktičnog aspekta jer omogućava pravilnu distinkciju između brojnih probiotskih proizvoda na tržištu kako Republike Srbije, tako i regiona što predstavlja osnovu za pravilnu preporuku.

Predavanjima je prisustvovalo preko 150 zdravstvenih radnika. Ovo je samo jedan u nizu planiranih predavanja za zdravstvene radnike kako bi se među njima proširilo znanje najnovijim saznanjima iz različitih oblasti farmaceutskih i medicinskih nauka.