Od 22-23 februara 2019.godne održan je Prvi međunarodni kongres zdravstvenih radnika u privatnom sektoru u hotelu Crowne Plaza, Beograd u organizaciji Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije. Kongres je bio akreditovan za lekare, stomatologe, biohemičare, farmaceute, medicinske sestre i druge zdravstvene tehničare. Učešće na skupu potvrdilo je preko 1000 zdravstvenih radnika.

Kongres je obuhvatio 6 sesija na kojima je veliki broj renomiranih stručnjaka iz oblasti medicine farmacije i biohemije održalo predavanje.

U okviru pratećeg programa kongresa, ispred Abela Pharm d.o.o., predavanje je održao Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok sa temom: „Značaj stabilnosti i kvaliteta probiotskih proizvoda kao farmaceutsko doziranih oblika“. Istaknut je značaj brojanja probiotskih ćelija kao jedini način osiguravanja kvaliteta probiotskog proizvoda. Ukoliko je sadržaj probiotskih ćelija veći od deklarisanog na kraju roka upotrebe prizvoda, taj proizvod će biti kvalitetan, bezbedan i efikasan za korisnika, istakao je Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok.